Правила за приемане на дарения


РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪПОВ“ – ТЪРГОВИЩЕ

 

 

                                   УТВЪРЖДАВАМ:

                                           ДИРЕКТОР:

                                                                                    /Р.КУЦАРОВА/

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪПОВ“ - ТЪРГОВИЩЕ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище. Правилата са изработени съгласно:

• „Наредба N 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“, утвърдена от Министерството на културата, в сила от 18.11.2014 г.

• „Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките“ на Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) от 2008 г.

• Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Приемането им трябва да съответства на политиката на комплектуване в библиотеката, а процедурите при приемането им да са ясни и прозрачни.

 

II. ЦЕЛИ:

1. Гарантиране на еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи.

2. Създаване на необходимата организация и процедури при приемане на дарения.

 

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРЕНИЯТА:

1. Библиотеката приема дарения, които съответстват на критериите за подбор при набавяне на нови библиотечни документи и според Характеристика на библиотечния фонд.

2. Библиотеката не приема материали в лошо физическо състояние, с  морално остаряла информация и минали течения на периодични издания, които притежава и са в добро физическо състояние, както и документи, притежание на други библиотеки.

3. При получаване на непоискано дарение библиотеката придобива   пълно право на собственост, не отговаря за загубата на дарението или за нанесени вреди.

4. Не се приемат дарения, които са обект на интерес или притежание на други институции - музеи, архиви, галерии и др.

5. По изключение могат да се приемат материали, които не са характерни  за колекциите на библиотеката, но е в интерес да се запази целостта на дарението.

6. Библиотеката приема дарения, включващи целите библиотеки и архиви на известни личности, свързани с гр. Търговище и Търговищка област - творци, родени или живеещи в града и региона.

7. Библиотеката приема непоискани дарения без поставяне на условия от  страна на дарителя - политиката на изграждане на библиотечните колекции в РБ „П. Стъпов“; ценността на дарението и сроковете за регистрация.

8. На основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове, библиотеката решава необходимостта от регистриране на непоискани дарения.

 

IV. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ:

1. Библиотеката огласява правилата за дарения на своя сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.

2. Приемането на даренията се извършва от служители на библиотеката, които я представляват - директор, гл. библиотекар,  библиотекари, отговорни за развитието и опазването на фондовете.

3. Библиотеката съхранява всички документи, съпровождащи даренията:

           - пощенска кореспонденция, електронни писма;

 - официални докумен;

- бланка, която Дарителят попълва когато предоставя дарението, която     включва : трите имена, адрес, телефон, Е-mail, желае ли да получи опис на дарението, къде да го получи.

4. Дарението се вписва в Дарителска книга. В нея се записва:

 - входящ номер;

 - от кого е дарението – трите имена, адрес, телефон, ЕГН, E-mail;

 - вид и брой на дарените документи;

 - в кои фондове отиват дарените документи.

5. В срок до един месец от датата на получаване на дарението, библиотекарите от отдел „Комплектуване и обработка” изготвят Опис на предоставените материали, който включва: автор, заглавие и брой на документите

    Въз основа на този Опис, по желание на дарителя,  се издава Свидетелство за дарение, към което се прилага и Опис на дарението.

    Един екземпляр от Опис на дарението се прилага в папка „Приложения към даренията” заедно с входящия номер от Дарителската книга.

6. По искане от страна на дарителя Библиотеката запазва неговата анонимност.

7. Комисията по комплектуване преценява и решава кои от дарените библиотечни документи да се регистрират в библиотечните фондове.

8. Регистрирането се извършва с Акт за дарение, към който се прилага списък на регистрираните библиотечни документи, представляващ неразделна част от него.

9. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията може да извършва консултации с съответни специалисти.

10. Дарените материали след регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредба N 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, стават неотменна част от фонда на библиотеката.

11. Получените, но нерегистрирани в РБ „П. Стъпов“ дарения се предлагат на библиотеки от областта за попълване на техните колекции или за продажба в обособения Антиквариат в библиотеката.

 

ИЗГОТВИЛИ:

          Гл. библиотекар и нач. сектори:

Кр. Илчева - гл. библиотекар „Комплектуване, обработка и организация на библиотечните фондове и каталози“

 

 

 

Facebook
Работен календар
Септември 2021
ПВСЧПСН
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
   = почивен ден
   = санитарен ден
   = ден без глоби
Работно време: 8:30 - 18:30
Почивни дни: събота и неделя
Анкета
Доволни ли сте от разнообразието на книги, което Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Ви предлага:

Да - много
Да - в известна степен
Не - не съм

Покажи гласовете

                                                                                          

В Регионална библиотека „Петър Стъпов” функционира антикварна книжарница, в която се предлагат Вашите неостаряващи във времето любими заглавия. Заповядайте във фоайето на първия етаж!